Přihlášení uživatele

Přihlášením potvrzujete, že budete respektovat PRAVIDLA projektu.

Pravidla projektu Velikonoce.cz:

  • Základní myšlenkou projektu Velikonoce.cz je přiblížit co nejširší veřejnosti duchovní poselství Velikonoc, možnost sledovat duchovní programy, které nabízejí křesťanské farnosti a sbory.
  • Projekt Velikonoce.cz má ekumenický charakter. Zapojí se různé křesťanské církve se svými programy.
  • Program je založen na spolupráci Biskupství brněnského a oslovených farností, duchovních správ, řádů, církevních obcí a sborů, které připravují programy pro velikonoční okruh.


Vstup do sekce pro editory. Můžete použít přihlašovací údaje pro weby NocKostelu.cz, KrestanskeVanoce.cz nebo iBohosluzby.cz.

Pokud máte problémy s přihlášením, kontaktujte nás.